Stöd oss

Forskningens dag om sepsis

Forskningens dag i Malmö den 6 november och Lund den 7 november var två mycket lyckade arrangemang. I år handlade programmet om sepsis, intressanta föredrag och prova-på-stationer lockade mycket folk, enligt arrangörerna var det publikrekord för Forskningens dag.

Sepsis är ett ökande hot i antibiotikaresistensens tid. På Forskningens dag fick besökarna komma och lyssna till forskarna som tar fram nya sätt att snabbt diagnostisera och bota sepsis. Målet är att hitta nya behandlingar som funkar trots antibiotikaresistens. Upptäckter som kan rädda många liv. Programmet var populärvetenskapligt och riktat mot allmänheten, och föreläsningarna blandades upp med filmer och samtal.

Prova-på-stationer

En timme före programmet började i aulan, samt under pausen, välkomnades publiken till prova-på-stationer. Här kunde man bland annat…
1 … möta bakterierna i våra bakteriestationer där du kan få se dem i förstoring.
2 … lära dig hur bakterier sprids och hur du skyddar dig emot dem. Och även lära dig mer om vårdhygien.
3 … följa sepsis-vårdkedjan, lär dig känna igen symptomen för sepsis.
4 … hur funkar en handprotes? Avancerat hjälpmedel för sepsisdrabbade
5 … få litteraturtips om sepsis.
6 … och så klart, möta Sepsisfonden!

Se hela programmet i filmen längst upp.