Stöd oss

Vad är sepsis?

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Sepsis uppstår när en infektion spridit sig till hela kroppen, och påverkar vitala organ som hjärtat, lungor och njurar. Infektionen är ofta en följd av till exempel en influensa, halsfluss, sårinfektion, lunginflammation eller urinvägsinfektion.


I filmen här ovan beskrivs kortfattat vad som händer i kroppen när du får sepsis.

Vid sepsis (förr kallat blodförgiftning) går immunförsvaret överstyr och släpper ut en mängd ämnen som får blodkärlen att läcka vätska. Blodtrycket faller, vilket gör det svårt för kroppen att förse viktiga organ med syre, vilket inte sällan leder till skador på till exempel njurar, hjärta och lungor. I enstaka fall kan amputation av kroppsdelar bli nödvändig på grund av omfattande vävnadsskador och i värsta fall dör patienten på bara några timmar.

– Immunförsvarets överreaktion kan liknas vid att använda en atombomb för att försvara sitt land. Man har visserligen ihjäl angriparna, men den egna befolkningen dör på samma gång! säger infektionsläkaren och forskaren Adam Linder, som är en av inistativtagarna till Sepsisfonden.

Svår sepsis är den tionde vanligaste dödsorsaken i världen. En patient med sepsis löper fem gånger högre risk att dö än en patient med en stroke eller hjärtinfarkt.
I tredje världen står sepsis för 60-80 procent av alla dödsfall, ofta hos nyfödda barn och gravida kvinnor.

– Immunförsvarets överreaktion kan liknas vid att använda en atombomb för att försvara sitt land.

Den första timman då tillståndet visat sig har kallats för ”den gyllene timman”. Om kraftfull behandling då sätts in klarar sig fyra av fem patienter. Chansen att överleva sjunker sedan snabbt för varje timma.

Sepsis kan behandlas med hjälp av antibiotika, vätska och syrgas. Men det kräver att läkarna insett vad det handlar om, och det kan vara svårt. Sepsis har inga specifika kännetecken, utan dess symtom – lågt blodtryck, feber, hög puls, kräkningar och diarré, värk, förvirring med mera – förekommer också vid andra, mycket mindre farliga tillstånd. För den som är sjuk kan det vara ännu svårare att veta när man ska söka vård. Men det finns vissa symptom som det kan vara bra att vara extra uppmärksam på, och när det kan vara bra att söka vård snabbt. Lär dig känna igen symptom.

Läs mer om sepsis hos barn här.