Stöd oss

Lär dig känna igen symptom

sepsis symptom

Det finns vissa tillstånd som kan vara tecken på att en person håller på att utveckla eller har sepsis.

Man ska vara speciellt uppmärksam om personen sedan tidigare har haft en infektion i kroppen (som t ex en urinvägsinfektion, lunginflammation, sårinfektion eller halsfluss). Om personen känner sig svårt sjuk, inte riktigt är sig själv, är förvirrad och uppvisar någon av följande symptom, bör man snabbt söka vård, då det är troligt att personen utvecklat sepsis.

Symtomen för sepsis är ospecifika, men följande symtom kan vara tecken på sepsis.

  • Allmän svaghet och muskelvärk
  • Förvirring och sluddrande tal
  • Feber och frossa
  • Diarré och kräkningar
  • Ansträngd andning
  • Ökad hjärtfrekvens
  • Lågt blodtryck
  • Svår smärta
  • Låg urinproduktion
  • Fläckar på huden

Om en person uppvisar flera av dessa symptom och samtidigt har en trolig eller diagnostiserad infektion är sepsis den vanligaste orsaken. Vid ett sådant tillstånd, se alltid till att den drabbade personen omgående kommer under vård!

Vill du berätta för andra om vilka symptom de ska vara vaksamma på. Ladda hem vår flyer där vi bland annat tar upp symptom. Skriv ut och dela med dig om du vill!