Stöd oss

Om stiftelsen

Sepsisfonden är en stiftelse. Stiftelsen har till uppgift att verka för bekämpande av sepsis och allvarliga infektionssjukdomar i Sverige, huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna forskning och vetenskaplig undervisning.

Stiftelsen avser också att främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid sepsis och allvarliga infektioner.

Stiftelsen bedriver och stöder också upplysning om sepsisforskningens mål och metoder. Dessutom bedrivs upplysningsverksamhet om hur sepsis och andra allvarliga infektioner orsakas, förebyggs, deras symptom och behandling. Stiftelsen understöder även andra åtgärder i de drabbades intresse, till exempel att förebygga och behandla kvarstående handikapp efter sepsis och allvarliga infektioner.
Stiftelsens medel får inte användas för sådana sjukvårdsuppgifter som åligger stat och kommun.

Sepsisfonden styrelse

Adam Linder, docent och överläkare, Universitetssjukhuset i Lund, ordförande
Ulrika Knutsson, driver Kruta Kommunikation, kommunikations- och pressansvarig
Andreas Inghammar, docent i handelsrätt, juridiskt ansvarig
Christian Svensson, civilekonom, ekonomiansvarig
Shahrzad Kiavash, triathlet, entreprenör och föreläsare
Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist, moderator och föreläsare
Heiko Herwald, professor, Universitetssjukhuset i Lund, sekreterare i vetenskapliga rådet
Arne Egesten, professor, Universitetssjukhuset i Lund

Adam Linder, Heiko Herwald och Arne Egesten utgör Sepsisfondens vetenskapliga råd, som granskar ansökningar och fördelar insamlade medel.

Kontakta Sepsisfonden

Adam Linder, ordförande och vetenskapliga rådet, adam@sepsisfonden.se eller 0709-280233
Ulrika Knutsson, kommunikation/press, ulrika@sepsisfonden.se eller 0709-494899