55% kännedom i Sverige visar  brittisk undersökning

läkare

Sedan vi gjorde vår undersökning 2021 har UK Sepsis Trust gjort en egen undersökning i 5 länder i Europa. Sverige var ett av de länder man undersökte och där visar det sig att kännedomen ökat till 55%. Det är fortfarande lågt i förhållande till UK och Tyskland där kännedomen ligger på 82 respektive 83%, men betydligt bättre än Italien (33%) och Frankrike (7%). I UK och Tyskland har man under betydligt längre tid varit mycket aktiva med kännedomhöjande aktiviteter riktat både mot allmänhet och politiker, dessa siffror visar ett tydligt resultat på detta arbete, och ger oss inspiration att fortsätta vårt arbete. Och även om 55% är för lågt, ska vi vara medvetna om att kännedomen i Sverige låg på 21% 2015, innan vi startade Sepsisfonden, och i det ljuset kan vi ändå se en tydlig trend. Men jobbet är långt ifrån färdigt!

Hjälp oss fortsätta sprida kunskap om sepsis, DONERA HÄR!