Amputerad på grund av sepsis?

Står du inför en amputation eller har nyligen blivit amputerad och tycker att mycket i ditt liv känns nytt och svårt?

Då kan det vara en bra idé att möta någon som lever med en amputation och har ett fungerande och aktivt liv – en förebildscoach! Det är en person som kan inspirera, motivera och visa på möjliga vägar framåt.

Om du vill träffa en förebildscoach är det bra att veta att ni:

  • matchas baserat på kriterier som du tycker är viktiga
  • kan träffas före amputationen, när du har kommit hem eller senare
  • arbetar mot konkreta mål som du sätter
  • träffas tre gånger – fysiskt, digitalt eller via telefon 

Förebildscoacherna är verksamma i hela Sverige och får utbildning och stöd från Personskadeförbundet RTP. Uppdraget är på ideell basis och att träffa en förebildscoach är kostnadsfritt. 

Läs mer och anmäl ditt intresse att träffa en förebildscoach på rtp.se/forebildscoacher

Här kan du ladda ner ett informationsblad om förebildscoacher. Informationsbladet finns också på engelska. Om du vill få en större laddning informationsblad kan du maila så till coaching@rtp.se ser de till att skicka en låda.

Rehabilitering viktig när sepsis leder till amputationer

Vid omfattande amputationer är det av största vikt att den drabbade får rätt rehabilitering för att kunna återgå till ett meningsfullt och aktivt liv. EX-Center är ett kunskaps- och rehabiliteringscenter som vänder sig till barn och vuxna med multipla extremitetsskador antingen på grund av amputation eller medfödda skador.

EX-Center som finns i Stockholm (Solna) drivs av Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB och Föreningen för de Neurosedynskadade och har funnits sedan 1993. Centret har ett komplett medicinskt team och använder förebilder i rehabiliteringen.

– Vi välkomnar patienter från hela landet men även från utlandet. För patienter som bor inom Region Stockholm behövs ingen remiss. För patienter från annan region kan en specialistvårdsremiss enligt riksavtal krävas, berättar Marie Wikström, Koordinator på EX-center.

För mer information gå till EX-Centers hemsida.