Forskning och studier

Här kommer vi över tid att publicera nyheter kring aktuell forskning, studier och artiklar som är publicerade inom området sepsis. Denna sida uppdateras kontinuerligt. Har du något du vill dela med dig av går det bra att maila till oss.

Du når oss på info@sepsifonden.se

Ny icke-antibiotisk strategi för behandling av bakteriell hjärnhinneinflammation

I en tid då hotet från antibiotikaresistens blir allt större ökar behovet av nya behandlingsstrategier mot bakterier. Nu publicerar forskare vid Lunds universitet tillsammans med kollegor vid Köpenhamns universitet en artikel i Nature Communications som kan ge hopp om en sådan alternativ behandlingsstrategi vid bakteriell hjärnhinneinflammation, en allvarlig infektion som kan leda till sepsis.

Läs mer om studien här

Symtom hos inkommande vuxna septiska patienter har analyserats

Existerande screeningverktyg för sepsis bygger på vitalparametrar, vilka dock är normala hos en tredjedel av patienter med svåra infektioner. Det finns alltså ett behov av att inkludera andra variabler än vitalparametrar för att identifiera sepsis.

Ulrika Wallgren och hennes medarbetare på KI Södersjukhuset har därför undersökt de symptom som nämns i ambulansjournaler för septiska patienter, för att se vilka som är vanligast, och för att undersöka om man kan hitta presumtiva variabler att använda i ett framtida screeningverktyg.

De vanligast förekommande nyckelorden relaterade till septiska patienters symtompresentation var: onormal temperatur (64,1 procent, varav feber 58,5 procent), smärta (38,4 procent), akut förändrad medvetandegrad (38,2 procent), bensvaghet (35,1 procent), andningssvårigheter (30,4 procent), energilöshet (26,2 procent) och gastrointestinala symtom (24,0 procent).

Forskarteamet tror att nyckelord relaterade till symtompresentation kan integreras i framtida screeningverktyg för att förbättra identifieringen av sepsis och eventuellt också för att identifiera högriskindivider.

Läs hela studien här

Eller läs Ulrikas artikel om studien i en artikel i Läkartidningen

Sepsis vanligare än man tidigare trott

En studie som publicerades i december 2016 visar att uppåt 40000 människor drabbas varje år av sepsis i Sverige. Det är betydligt fler än vad tidigare studier visat.

Läs mer om studien

Nytt blodtest ska rädda liv

För den som drabbas av sepsis kan det vara livsavgörande att snabbt få rätt diagnos. På Karolinska Universitetssjukhuset provar man nu som första sjukhus i Sverige en ny testmetod, nya diagnosmodulen IRIDICA (PCR/ESI-MS) för bakterie DNA, som bara tar några timmar.

Se inslag på SVT om nya testmetoden

eller läs om den i tidningen Hemmets

Stort mörkertal när det gäller sepsis-fall

En studie som nyligen publicerats i Läkartidningen visar att endast 18% av de studerade patienter som uppfyllde kriterierna för svår sepsis eller septisk chock erhöll rätt diagnos. Det är därför troligt att antalet sepsis-fall i Sverige är underskattade då man beräknar antal fall via diagnosregister.

Läs hela artikeln här

Resultat från klinisk multicenterstudie med HBP-test publicerade i Critical Care Medicine

Resultat från en klinisk multicenterstudie med prover från akutkliniker i Sverige, USA och Kanada insamlade under perioden 2011–2014 har publicerats av Critical Care Medicine på tidskriftens webbsida.

Resultaten från studien visar att biomarkören HBP förutser svår sepsis med betydligt högre precision än de biomarkörer som idag finns tillgängliga.  Studien visar att kvantifiering av HBP har potential att bli en mycket användbar diagnostikmetod för att förutse svår sepsis vid akutkliniker och infektionskliniker.

Läs mer om multicenterstudien

Mer om studien kan du läsa i Läkartidningen

Den 4/9 uppmärksammade SVT denna studie i ett inslag om sepsis.

Läs gärna även artikel i tidningen Vårdfokus kring studien.

Det går också bra att lyssna på ett inslag i Sveriges Radio P4 om studien