Kännedom om sepsis ökat till 58%

kännedom sepsis 2023

Vartannat år sedan 2015 har Sepsisfonden genomfört en kännedomsundersökning, för att följa utvecklingen kring svenskarnas kunskap om sepsis. Nu kan vi med glädje presentera 2023 års resultat: Idag vet 58% av svenska folket vad sepsis är, en höjning med nästan 10% från 2021.

Före vi startade Sepsisfonden 2015 gjorde vi vår första kännedomsundersökning, för att ta reda på hur många svenskar som kände till sepsis. Då låg kännedomen på 21%. Det blev ett incitament för oss att starta Sepsisfonden i september 2015. De låga siffrorna visade med tydlighet att här fanns ett hål att fylla. Sedan dess har vi arbetat konsekvent med att öka kunskapen och kännedomen om sepsis i Sverige.

2023 års resultat i korthet

6 av 10 svenskar 18+ känner till sepsis i årets mätning, vilket är en signifikant ökning jämfört med förra studien som gjordes 2021 (58% i år mot 49% 2021). Kännedomen om sepsis är även i årets mätning signifikant högre bland kvinnor än män (66% mot 50%), men jämfört med 2021 har skillnaden minskat markant: 2021 låg männens kännedom på 35% och kvinnors på 59%.

Glädjande är också att 9 av 10 bland de som känner till sjukdomen sepsis vet också vad sjukdomen är för något då de svarar infektionssjukdom när det ska ange vad som bäst beskriver sepsis.

Men kanske mest intressant av allt: för första gången sedan mätstarten 2015 beskrivs nu blodförgiftning spontant främst som sepsis av de personer som svarar att de känner till blodförgiftning. Andelen som spontant kopplar blodförgiftning till sepsis i de öppna svaren ökar signifikant från 21% 2021 till 30% i årets mätning.

– Kanske anar vi ett paradigmskifte? Kanske kan vi inom en inte allt för avlägsen framtid en gång för alla bli av med det missvisande begreppet blodförgiftning till förmån för den adekvata beskrivningen av detta livshotande tillstånd: SEPSIS, säger Adam Linder, ordförande i Sepsisfonden.

Här kan du ta del av hela undersökningen, som är gjord tillsammans med YouGov.