LUSEP 17-18 september

LUSEP (Lund Conference on Severe Infections and Sepsis) äger rum för första gången den 17-18 september, på Grand Hotell i Lund.

LUSEPs målsättning är att erbjuda läkare och forskare från hela Sverige en plattform för diskussioner kring högintressanta framsteg inom området sepsis och allvarliga infektionssjukdomar. Föreläsare av världsklass kommer att närvara och tala om sina kliniska framsteg och tankar på området. Ambitionen är att LUSEP ska vara årligen återkommande och fungera som en plattform för nätverk och samarbete mellan läkare och forskare inom området sepsis och allvarliga infektioner på nationell nivå.

Läs mer om LUSEP

    Jag godkänner att Sepsisfonden använder de bilder jag delat under #sepsismarschen i sin kommunikation kring Sepsismarschen