Otto Cars får 2018 års Sepsispris

Sepsisfonden har sedan 2016 delat ut Sepsispriset en gång om året. Sepsisfondens styrelse har beslutat att dela ut 2018 års Sepsispris till Otto Cars, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

otto carsSepsisfondens motivering lyder:

Otto Cars har i 25 års tid arbetat aktivt för en rationell användning av antibiotika, som ett led i att motverka antibiotikaresistensen i samhället. Med sitt tidiga arbete var Otto Cars en pionjär, och har med sina insatser starkt bidragit till att vi idag i Sverige har en restriktiv inställning till användande av antibiotika, vilket ökat våra möjligheter att hålla resistenta bakterier borta från svensk sjukvård. Detta har med all sannolikhet även räddat många sepsispatienter. För sina insatser tilldelar Sepsisfonden Otto Cars 2018 års Sepsispris.

Sepsispriset
Sepsisfonden har sedan 2016 årligen delat ut Sepsispriset, på 10 000 kronor, till någon som har gjort en speciell insats för att öka kännedomen kring sepsis, eller bidragit till att sepsispatienter får bättre, snabbare och säkrare vård.
2016 gick priset till filmaren Michael Wall för hans 360 film ”Sepsis” om den sepsisdrabbade Christina Pettersson, en film som fått stor spridning i hela världen, och vunnit ett antal internationella filmpriser (se filmen här).
2017 gick priset till journalisten Niklas Zachrisson för hans insatser under våren 2017 då han i olika radiodokumentärer, nyhetsinslag och inslag i vetenskapsradion lyfte frågan om sepsis inom SR P1, och på detta sätt starkt bidrog till att öka kännedomen hos allmänheten kring sepsis. Lyssna gärna på Niklas dokumentär i två delar, Hempas kamp. Här hittar du del 1 och del 2.