Samlade EU-krafter i kampen mot sepsis

Den 20 mars anordnade Global Sepsis Aliance tillsammans med EUs kommissionär för Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis, ett heldagsseminarium i Bryssel: "Sepsis - The Most Preventable Cause of Death and Disability in Europe - A Call to EU Action".

Givetvis fanns Sepsisfonden på plats via Adam Linder. Målet med dagen var att hitta gemensamma strategier för hela EU i kampen mot sepsis. Frågor i fokus var:

  • att lyfta fram vilka ekonomiska och mänskliga konsekvenser sepsis orsakar
  • att uppmärksamma att de flesta dödsfall till följd av sepsis kan förebyggas
  • att lägga grunden för hur WHOs sepsis-resolution ska implementeras runt om i hela EU
  • att utveckla och implementera en ”Pan-European sepsis strategy”

För att nå dessa mål har man beslutat att skapa European Sepsis Aliance (ESA).

Följ utvecklingen här på sepsisfonden.se. Vi håller er uppdaterade!