Stöd Sepsisfonden

Sepsis vanligare än vad man tidigare trott

Ambulans

En studie som publicerades i december 2016 visar att uppåt 40000 människor drabbas varje år av sepsis i Sverige. Det är betydligt fler än vad tidigare studier visat.

I studien har man studerat alla patienter i två regioner som under fyra olika dygn mottagit behandling med antibiotika intravenöst. Lisa Mellhammar, infektionsläkare i Lund, som varit huvudansvarig för studien berättar:

– Under fyra olika datum gick vi in och granskade alla journaler till de patienter som på alla  vårdinrättningar i de två regionerna har mottagit antibiotika intravenöst, och kontrollerade vilka av dem som påvisat sepsis. Det visade sig vara betydligt fler än vad tidigare studier visat.

En orsak till att studien visade fler antal sepsisfall än tidigare studier är att man studerat journaler till alla patienter som stått på antibiotika intravenöst, vilket gör att man fått med även patienter som varit inlagda, t ex efter en operation. Tidigare studier har bara granskat patienter som via akuten diagnostiserats med sepsis.

Mellhammar 2016 OFID Sepsisincidence