Wallenberg satsar på Sepsisfonden

Wallenberg stödjer Sepsisfonden

Sepsisfonden har beviljats ett bidrag på tre miljoner kronor på tre år från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Insamlingsstiftelse.

Över 40 000 människor drabbas av sepsis varje år i Sverige, och den akuta dödligheten ligger på runt 20%. Ändå är kännedomen hos allmänheten mycket låg. Sepsisfonden verkar för att öka kännedomen och kunskapen kring sepsis hos allmänheten, hos beslutsfattare och inom vården. För de beviljade medlen kommer Sepsisfonden bland annat att driva en nationell kännedomskampanj för att öka kunskapen i samhället runt sepsis.
– Vi är mycket glada för det bidrag vi fått, det ger oss nya möjligheter att nå ut med vårt budskap. Vi vet att kunskap är nyckeln i kampen mot sepsis. Tidig diagnos och behandling är viktigt vid sepsis, varje timme utan behandling kan vara avgörande för utgången. Vi vill få alla svenskar att bli medvetna om sepsis, säger Adam Linder, ordförande i Sepsisfonden.

2017 antog WHO en sepsis-resolution där de lyfter sepsis till ett världshälsoproblem och där de också slog fast att just ökad kännedom och kunskap om sepsis är avgörande i kampen mot sepsis. Det ställer nya krav på medlemsländerna.
– För oss är det en viktig uppgift, att lyfta frågan om sepsis till våra beslutsfattare. Även där finns det stora brister i medvetenhet om sepsis och dess verkningar i samhället. Sepsis är det akuta sjukdomstillstånd som drabbar flest människor och kostar samhället mest pengar, ändå är kunskapen extremt låg hos våra politiker. Det måste vi ändra på. Sepsis behöver komma högre upp på den politiska agendan, säger Ulrika Knutsson, kommunikationschef för Sepsisfonden.

Wallenberg stödjer SepsisfondenAdam Linder, ordförande Sepsisfonden, Jacob Wallenberg och Ulrika Knutsson, kommunikationschef för Sepsisfonden, vid ett inledande möte i april 2018. Med på mötet var även Shahrzad Kiavash, sepsisdrabbad och medlem i Sepsisfondens styrelse (syns via Facetime i telefonen).