Sepsis hos äldre

äldre par

Äldre har ökad risk att drabbas av sepsis, och med anledning av detta har vi i Sepsisfonden dragit i gång ett utbildningsprojekt riktat mot landets äldrevård, med mål att öka kunskapen om sepsis bland personal inom hemtjänst, hemsjukvård och på särskilda boenden.

Utbildningsfilm om sepsis för dig i hemtjänsten

Du som arbetar inom hemtjänsten har god kunskap om de äldre du vårdar, du känner dem väl, har den där personliga kännedomen som gör att du oftast kan bedöma om något inte är som det ska. Men att fånga sepsis kan vara svårt, även för utbildad vårdpersonal. Vi har därför tagit fram en kortare utbildningsfilm som vi uppmuntrar all personal som arbetar inom hemtjänsten att titta på, för att få en ökad förståelse för sepsis och de symptom man ska vara extra vaksam på hos äldre. Filmen finns både på svenska och engelska.

Sepsis hos äldre – en kort introduktion (svenska)

Sepsis in elderly people – a short introduction (engelska)

Utbildning för sjuksköterskor

En del i vårt utbildningspaket riktar sig till landets sjuksköterskor inom hemsjukvård och på särskilda boende. Vi har tagit fram en utbildningsfilm som vi vill uppmuntra så många som möjligt att titta på, där vi beskriver vårdkedjan vid sepsis hos äldre personer. Som komplement till filmen har vi tagit fram ett informationskort, som bland annat beskriver NEWS2, det system för mätning av vitalparametrar som används för bedömning av svår sjukdom vid sepsis. Om din kommun/verksamhet ännu inte har fått dessa kort går det bra att kontakta oss på info@sepsisfonden.se så skickar vi ut en låda med kort omgående. Kortet är i A5 format, laminerat, och anpassat för att du som sjuksköterska lätt ska kunna ha det tillgängligt när du är ute hos dina brukare. Se hur NEWS-2 kortet ser ut här.

Till medicinskt ansvariga sjuksköterskor i landets kommuner – vi ber om er hjälp att sprida detta kort och denna film till samtliga sjuksköterskor inom er kommun, både inom hemsjukvård och på särskilda boenden.

Sepsis hos äldre – fördjupningsfilm för sjuksköterskor