Amputerad på grund av sepsis?

shahrzad kiavash

Personskadeförbundet RTP söker personer som har genomgått eller står inför en amputation, och som är intresserade av att träffa en så kallad förebildscoach. Det så kallade Coachprojektet är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Personskadeförbundet RTP.

Projektet handlar om att personer som står inför en amputation eller som nyligen blivit amputerade får träffa en coach med egen skadeerfarenhet – det projektet kallar för förebildscoach.

– Dessa förebildscoacher tror vi kan inspirera, motivera och visa på möjliga vägar framåt. En förebild är trovärdig. En coach ser möjligheter. Denna kombination är unik, säger Marit Sundin, som är projektledare för projektet.

– Under projektets gång kommer vi att bygga upp ett nätverk med 48 förebildscoacher runt om i Sverige. Detta nätverk är tänkt att fungera som en naturlig brygga mellan vårdtid och en fungerande vardag. Vi tror att förebildskap och coaching kan ge dig förutsättningar att återgå till ett aktivt och meningsfullt liv. Vi har samarbete med rehabilitering, gåskolor och ortopedtekniska verkstäder.

Vill du veta mer? Läs om Coachprojektet här.