Ansök om bidrag

Sepsisfondens Insamlingsstiftelse har som målsättning att samla in medel för att stödja högkvalitativa forskningsprojekt som bidrar till sepsis diagnostik, behandling och eftervård.

Utlysning 2021

Sepsisfondens utlysning 2021 gäller forskningsprojekt som har ett tydligt sepsis-fokus med syfte att förbättra diagnostik, behandling och eftervård. Vi ser gärna ansökningar med fokus på den prehospitala vården alternativt långtidseffekter av sepsis. Patientnära projekt som snabbt kan leda till praktisk tillämpning i hälso- och sjukvården premieras.

Bidragsbelopp kan uppgå till maximalt 250 000 SEK
Bidragsbeslut meddelas och publiceras senast januari 2022

Gå till ansökningsinstruktioner

Ansökan mailas till info@sepsisfonden.se. Sista inlämningsdag: 2021-11-20 (kl. 23.00)

Beslut om bidrag

Läs mer om de två studier som fick ta emot bidrag från Sepsisfonden i januari 2022.

Vetenskapligt råd

Sepsisfondens vetenskapliga råd, som granskar ansökningar och fördelar insamlade medel, utgörs av:

Adam Linder, docent och överläkare, Universitetssjukhuset i Lund, ordförande
Lisa Kurland, Professor i Akutsjukvård, Örebro Universitet
Anna Norrby-Teglund, Professor i medicinsk mikrobiell patogenes vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge.
Jan Sjölin, Professor emeritus i infektionssjukdomar, Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, överläkare vid Infektionsmedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Heiko Herwald, professor, Universitetssjukhuset i Lund
Arne Egesten, professor, Universitetssjukhuset i Lund