Beställ material

material

Sepsisfonden har tagit fram en broschyr om sepsis och ett informationskort i fickformat, med de symptom som du ska vara vaksam på vid sepsis.

Broschyren Lär dig mer om sepsis har vi tagit fram till för dig som vill förstå sepsis bättre. Huvudsyftet med broschyren är att ge stöd till sepsis-drabbade och deras anhöriga, och vi håller just nu på att sprida denna till landets infektionskliniker, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar.

Informationskortet, som är stort som ett kreditkort, innehåller kort info om sepsis, och en lista på de symptom som du ska vara vaksam på. Ha det i din plånbok, eller sätt det på kylskåpet, så har du det alltid lättillgängligt när du behöver det.

Både broschyr och kort går att beställa från oss. Som privatperson skickar du ett mail till info@sepsisfonden.se och beställer kort eller broschyr, eller alternativt båda. I mailet bifogar du en kvittens på att du swishat 20 kronor till 900 5265 (alternativt satt in på BG 900-5265) för porto och administration. Glöm inte att ange leveransadress i ditt mail.

Livet efter sepsis – ny patientinformation

2019 inledde vi ett samarbete med arbetsgruppen för Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis. Vi har tillsammans med dem tagit fram en skrift som patient som vårdats för sepsis kan ladda ner och ta med hem vid utskrivning från sjukhuset. Denna skrift heter Utskrivning efter vård av sepsis. Vi tog även fram en lite mer fördjupad patientinformation anpassad framför allt för sepsispatienter som vårdats på IVA, Livet efter sepsis. Dessa två skrifter finns inte upptryckta, utan tanken är att de skrivs ut efter on demand. Ladda ner och skriv ut från länkarna nedan:

Utskrivning efter vård av sepsis

Livet efter sepsis – fördjupad information för dig som vårdats för sepsis inom intensivvården (IVA)