Donera

NyheterForskning

norsk studie om sepsisöverlevare som kommer tillbaka till jobbet

Sepsisöverlevare har svårt att komma tillbaka till jobbet

En ny norsk studie visar att många som varit inlagda för sepsis, och som före sin sjukdom arbetat, kan ha svårt att komma tillbaka till sitt arbete, även så långt som två år efter insjuknandet. Studien är en registerstudie och bygger på inlagda sepsispatienter från 2010-2021 i åldrarna 18-60 år. Av totalt 35 839 patienter som […]

Anslag 2023 sepsisfonden

Tre studier får anslag 2023

Strax före jul tog Sepsisfondens Vetenskapliga Råd beslut om vilka studier som skulle tilldelas anslag från 2023 års forskningsmedel. I 2023 års utlysning valde vi att gå ut brett och ta emot ansökningar från hela forskningsfältet kring sepsis. Det resulterade i att tre vitt skilda studier har tilldelats anslag. Identifiera luckor i tidig upptäckt och […]

konrad reinhart

Konrad Reinhart tilldelas Sepsispriset 2023

Det är med stor glädje vi kan meddela att Sepsispriset 2023 tilldelas Dr Konrad Reinhart, grundare av Global Sepsis Alliance. Priset kommer att delas ut den 15 september, då Sepsisfonden och Karolinska Sjukhuset anordnar ett World Sepsis Day event i Sune Bergströms aula på KS i Solna. Det är utan tvekan så att utan Konrad […]

Daniel och Sara

Bidrag till viktig forskning om sepsis underliggande mekanismer

I 2022 års utlysning av forskningsbidrag beslutade vi att premiera forskningsprojekt som kan ge fördjupad förståelse för sepsis-syndromet och dess underliggande patofysiologiska mekanismer, vilket i förlängningen kan leda till bättre diagnostik och behandling av sepsis. Den 8 februari beslutade Sepsisfondens Vetenskapliga råd att tilldela två projekt 2022 års bidrag. Monocytfenotyper för tidig immunklassificering i sepsis […]

lundaforskare

Lundaforskare prisas för ny nål vid prostatadiagnostik

Av de ca 25 000 män som genomgår prostatabiopsi årligen i Sverige, drabbas ca 1000, alltså 4 %, av sepsis. Infektioner i samband med prostatacancerdiagnostik orsakas av bakterier som förs in i kroppen när nålen passerar ändtarmen. Vi har tidigare berättat att forskare vid Lunds universitet uppfunnit en ny nål som bevisat minskar den sjukdomsorsakande […]

mari rosenqvist

Till minne av Mari Rosenqvist

Det är med stor sorg vi måste meddela att Mari Rosenqvist – en viktig drivkraft inom svensk sepsisvård – har avlidit, efter en kort tids sjukdom. Mari var initiativtagare till Sepsiskedjan inkluderande sepsislarm, som 2016 infördes på alla Skånes tio akutmottagningar, och som också legat till grund för den akuta sepsiskedja som ingår i det […]

helena och åke

Helenas nominering gav Sepsisfonden 60000 kronor till forskning

Helena Larsons man Åke dog i sepsis. När hennes företag gjorde en intern utlysning där anställda fick nominera någon välgörenhetsorganisation som de vill stödja, valde Helena att nominera Sepsisfonden. Nu har vi fått 60 000 kronor från Mondelez, vilka kommer att gå oavkortat till vår forskningsutlysning hösten 2022. Sista dagen på resan som Helena gett […]

WSC-Spotlight

Anmäl dig till WSC Spotlight 2022

Den 27 april anordnar Global Sepsis Alliance 2022 års WSC Spotlight, i år med titeln WSC Spotlight: Novel Therapeutic and Diagnostic Approaches for COVID-19 and Sepsis. Under åtta intressanta sessioner kommer 40 talare från hela världen att dela med sig av de senaste behandlings- och diagnostiska metoderna för covid-19 och sepsis, där aktuella aspekter kring […]

Lisa Mellhammar och Mikos Lipcsey

Två svenska studier om långtidseffekterna efter sepsis får bidrag från Sepsisfonden

Det här är ett område som länge har varit i det närmaste outforskat, trots att hundratusentals svenskar lever med komplikationer efter sepsis. Nu väljer Sepsisfonden att stödja två forskningsstudier som ska studera långtidseffekterna efter sepsis. I en av studierna är det barn som står i fokus, något som gör den världsunik. Det finns mycket få […]

mari rosenqvist

Från sepsislarm till avhandling

Mari Rosenqvist var initiativtagare till Sepsiskedjan inkluderande sepsislarm, som 2016 infördes på alla Skånes tio akutmottagningar, och som också legat till grund för den akuta sepsiskedja som ingår i det nya ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis”, som under hösten ska börja implementeras på alla sjukhus med akutmottagning i Sverige. Den 3 september la Mari fram […]