Stöd Sepsisfonden

Nyheter: Forskning

mari rosenqvist

Från sepsislarm till avhandling

Mari Rosenqvist var initiativtagare till Sepsiskedjan inkluderande sepsislarm, som 2016 infördes på alla Skånes tio akutmottagningar, och som också legat till grund för den akuta sepsiskedja som ingår i det nya “Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis”, som under hösten ska börja implementeras på alla sjukhus med akutmottagning i Sverige. Den 3 september la Mari fram […]

företag forskning sepsis

Sepsisfonden utlyser forskningsbidrag på en kvarts miljon kronor

Efter sex år av intensivt kännedomsarbete är vi stolta över att nu även för första gången kunna ge tillbaka till forskningen. Den 20 september öppnade vi för ansökningar, totalt ska 250 000 kronor fördelas på kvalitativa forskningsprojekt inom sepsisområdet. Sepsisfondens utlysning 2021 gäller forskningsprojekt som har ett tydligt sepsis-fokus med syfte att förbättra diagnostik, behandling […]

kännedomen sepsis

Varannan svensk vet vad sepsis är

För fjärde gången sedan 2015 har vi nu i maj 2021 mätt hur allmänhetens kännedomen kring sepsis ser ut. Idag vet 49% av svenskarna vad sepsis är. Intressant att notera är att kännedomen bland kvinnor ökat från 51% 2019 till 59% 2021, medan kännedomen bland män ligger kvar på 35%, vilket är samma nivå som […]

WSC 2021 -

World Sepsis Congress 2021

Den 21-22 april kommer Global Sepsis Alliance att anordna World Sepsis Congress 2021, under titeln “Advancing Prevention, Survival, and Survivorship of Sepsis and COVID-19”. Under två dagar, i 15 olika sessioner, kommer över 90 talare från mer än 30 länder att hålla relevanta och intressanta föredrag om alla tänkbara aspekter på ämnet sepsis, från effekterna […]

Riksdagen seminarium bd och sepsisfonden tillsammans med Acko Ankarberg Johansson

Sepsis och COVID-19 – vad kan vi lära oss av sambandet?

Den 23 september var vi på plats i Riksdagen för att med verka i ett seminarium som vi BD anordnade i samarbete med oss och Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Socialutskottet. Titel på seminariet var “Sepsis och COVID-19 – vad kan vi lära oss av sambandet?”. Adam Linder och Kristoffer Strålin höll först väldigt bra […]

ellinor och sandra skövde

Högskolestudenter skrev ex-jobb om livet efter sepsis

De nyexaminerade sjuksköterskorna Elinor Svärdh och Sandra Persson har skrivit sitt examensarbete på Högskolan i Skövde, om hur personer som drabbats av sepsis upplever att sjukdomen påverkat och förändrat deras liv. Innan Sandra började läsa sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde arbetade hon som undersköterska på IVA, Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Elinor jobbade under utbildningen […]

WSC-Spotlight-2020

Missa inte WHOs och GSAs online konferens

Den 9 September 2020, kommer WHO tillsammans med Global Sepsis Alliance att anordna “WSC Spotlight: Sepsis, Pandemics, and Antimicrobial Resistance – Global Health Threats of the 21st Century”. Detta evenemang syftar till att belysa framsteg, utmaningar och potentiella lösningar för att bekämpa hotet från sepsis världen över. Över 30 intressanta föredrag, och allt sker online […]

läkare

Förbättrad livskvalitet för sepsisöverlevare

I en studie från USA, som publicerades 2019, har Hallie C. Prescott och Deena K. Costa från Univeristy of Michigan satt fokus på de seneffekter som sepsis orsakar och lyft åtgärder som skulle kunna förbättra livskvaliteten för de många som drabbas. Antalet som överlever sepsis på kort sikt har ökat dramatiskt de senaste åren. På […]

adam och ulrika sepsisfonden 5 år

Sepsisfonden fyller 5 år

Den 1 september har Sepsisfonden funnits i 5 år. När vi startade fonden 2015 kände 21% av svenska folket till vad sepsis var. Sedan dess har kunskapen och kännedomen sakta med säkert ökat, hos allmänheten, bland våra beslutsfattare och inom vården. Vi är övertygade om att vi har varit en starkt bidragande faktor till att […]

covid-19

Covid-19 och sepsis

Vi får många frågor just nu om kopplingen mellan Covid-19, den virussjukdom som orsakas av det nya Corona-viruset, och sepsis. Vi får också frågor kring varför vi valt att köra en stor kampanj för att öka kännedomen om sepsis just nu när läget är som det är? Vissa upplever det till och med upprörande att […]