Om Sepsisfonden

Omkring 135.000 mennesker lider hvert år af sepsis i de nordiske lande, hvoraf omkring 20% dør. Sepsis rammer flere mennesker hvert år i de nordiske lande end de fire mest almindelige kræftformer, brystkræft, prostatakræft, hudkræft og tarmkræft tilsammen! Det vil vi gerne lave om på!

Grundlæggerne af Sepsisfonden, Ulrika Knutsson og Adam Linder.

Swedish Sepsis Trust Foundation (The Swedish Sepsis Trust) blev etableret i Sverige i 2015 på initiativ af Ulrika Knutsson, kommunikator, og Adam Linder, infektionslæge og sepsisforsker. Manglen på viden om og forståelse af sepsis blandt den brede offentlighed, og også i sundhedsvæsenet og blandt beslutningstagere, samt mangel på målrettede midler til sepsisforskning, var drivende årsager til starten af ​​Sepsisfonden.

Sepsisfonden i Norden ønsker at øge opmærksomheden og udbrede viden om sepsis til den brede offentlighed, beslutningstagere og sundhedspersonale. Fonden indsamler også midler til at støtte forskningsprojekter af høj kvalitet for at forbedre diagnosticering og behandling af sepsis. Fonden støtter også patientcentrerede projekter, der øger kvaliteten af ​​plejen til patienter, der lider af sepsis i de nordiske lande.

Menneskelige og økonomiske gevinster

Sepsisfonden ønsker at agere aktør i politisk lobbyisme. Ved aktivt at arbejde på at gøre os bedre til at fange sepsis-tilfælde i tide i Norden, bidrager vores organisationikke kun til på sigt at reducere antallet af dødsfald. Vi vil også bidrage til reducerede omkostninger i sundhedsvæsenet. Gennem mere pålidelig diagnostik vil vi med tiden formentlig være i stand til at reducere antallet af sepsispatienter, som kræver intensiv behandling (IVA). Mange overlevende efter sepsis lider af følgesygdomme, der involverer stor lidelse for patienten, men også en omkostning for samfundet. Et indgående kendskab til de negative langtidseffekter, som sepsis medfører, vil formentlig kunne fære til nye behandlingsmetoder, som vil gavne patienten og samfundet.

Et globalt problem

Sepsis er et globalt sundhedsproblem. På verdensplan udvikler 48,9 millioner mennesker sepsis hvert år. 11 millioner dør. Selv de, der overlever, risikerer livslange skader. 40 % af alle mennesker, der lider af sepsis hvert år globalt, er børn under fem år. Sepsis er også en af ​​de mest almindelige årsager til mødredød i verden. Som en del af et globalt sepsis-netværk ønsker Sepsisfonden i Norden at bidrage til videndeling og formidling af forskningsresultater, som igen på sigt også vil kunne bidrage til et reduceret antal sepsis-tilfælde globalt. 

Vi samarbejder blandt andet med World Sepsis Day, Global Sepsis Alliance, European Sepsis Alliance og The UK Sepsis Trust.

Læs mere om, hvordan Sepsisfonden drives.