Debattartikel om sepsis i Läkartidningen

Om vi ska komma tillrätta med sepsis krävs krafttag från beslutsfattare.

Detta slår en gedigen författargrupp på 14 läkare fast i en debattartikel i Läkartidningen. Artikeln har varit en av de mest lästa den senaste veckan på Läkartidningens webbplats. Sepsisfonden nämns i artikeln som en viktig faktor när det gäller kunskapsspridning och ökat ekonomiskt stöd till forskningen runt sepsis.

Läs artikeln Sepsis – vår tids folksjukdom här