Sepsis hos barn

sepsis hos barn

Sepsis är ovanligare hos barn än hos vuxna. Det är vanligast att nyfödda barn som är mycket för tidigt födda får sepsis. Sepsis har blivit mindre vanligt hos barn eftersom de flesta är vaccinerade mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokocker genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Hos barn kan sepsis uppstå till exempel i samband med en hjärnhinneinflammation, även kallat meningit. Men det kan också uppkomma till följd av andra typer av infektioner. Om ditt barn till exempel har haft vattkoppor och samtidigt blivit utsatt för smitta av streptokocker, kan bakterier leta sig in i kroppen via de sår som kopporna orsakar på huden. Det är alltså inte vattkoppsinfektionen i sig som orsakar sepsis, utan det är mottagligheten för en annan bakterieinfektion.

Här är tecken och symtom som kan tyda på sepsis och/eller hjärnhinneinflammation hos barn:

 • Du upplever att ditt barn är mycket sjukt och påverkat.
 • Barnet har feber.
 • Barnet är trött och ger inte samma kontakt som hen brukar.
 • Barnet är gnällig och irriterad.
 • Barnet andas snabbt och ansträngt.
 • Barnet dricker eller ammar dåligt, eller inte alls.
 • Barnet har blekgrå hudfärg.
 • Barnet har kalla händer och fötter.
 • Barnet har ont i armarna, benen eller i magen.
 • Barnet har kräkningar eller diarré.
 • Barnet har hudblödningar. Det vill säga utslag som inte bleknar när man trycker på dem.
 • Barnet har ont i huvudet och stel nacke. Hen kan ha svårt att böja huvudet framåt.

Ju fler symtom och tecken som barnet har, ju större risk för sepsis. Ibland kan barnet ha sepsis utan att ha feber.

Feber är alltid ett allvarligt tecken hos barn som är yngre än en månad och kan vara allvarligt hos barn mellan en och sex månaders ålder och kan ibland bero på sepsis.

Påtaglig smärta bör behandlas, men behandling av feber gör inte barnet friskare. Barnet kan ha sepsis även om hen tillfälligt blir piggare av feber- och smärtlindrande behandling.

Undersökning och behandling

Behandlingen som barn får vid sepsis är samma som vuxna får. Barn som får sepsis undersöks på samma sätt som vuxna men ibland kan barnet också få lämna ett ryggvätskeprov. Ryggvätskeprov kallas också för lumbalpunktion. Det beror på att barn kan få sepsis tillsammans med hjärnhinneinflammation.

Information till föräldrar

Under våren 2024 har vi tillsammans med Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Johanna Wallin från Barnens sjuvårdsuppror tagit fram en informationsbroschyr som nu sprids till alla landets barnsjukhusakuter. Denna broschyr ska fungera som ett hemgångsmaterial, som föräldrarna får med sig när deras barn vårdats akut. Se broschyren här.

Ladda hem broschyren

Arbetar du inom akutvården för barn? Då vill vi uppmuntra dig att ladda hem denna informationsbroschyr för användning i er verksamhet. Det kan rädda ett barns liv! Bäst är det om ni trycker upp den på ett tryckeri, men den finns även nedladdningsbar för utskrift i skrivare.

Ladda hem tryckoriginal

Ladda hem broschyr för utskrift i skrivare