Forskningens dag

Forskningens dag i Malmö den 6 november och Lund den 7 november var två mycket lyckade arrangemang. I år handlade programmet om sepsis, intressanta föredrag och prova-på-stationer lockade mycket folk, enligt arrangörerna var det publikrekord för Forskningens dag.

Sepsis är ett ökande hot i antibiotikaresistensens tid. På Forskningens dag fick besökarna komma och lyssna till forskarna som tar fram nya sätt att snabbt diagnostisera och bota sepsis. Målet är att hitta nya behandlingar som funkar trots antibiotikaresistens. Upptäckter som kan rädda många liv. Programmet var populärvetenskapligt och riktat mot allmänheten, och föreläsningarna blandades upp med filmer och samtal.

Nu kan du se alla föreläsningarna på ur.se