Stöd Sepsisfonden

Forskningspartner

Partnerskapet är ett långsiktigt premiumsamarbete med fokus på forskning och innovation. Som Forskningspartner går ditt företag in med 500 000 – 2 miljon kronor/år. Detta är ett konkret sätt att stödja kampen mot sepsis, genom ert partnerskap stödjer ni specifikt forskningen kring sepsis.

Med ert stöd kan vi få fram snabbare diagnostik, bättre behandlingsmetoder och viktig kunskap om långtideffekterna.

Vi skräddarsyr alltid våra avtal, men nedan ingår alltid:

 • Ert varumärke associeras med Sepsisfonden, och ni får använda vårt varumärke och specialdesignade banners i era egna plattformar
 • Ni får möjlighet att delta på alla våra events, och synas med ert eget varumärke i samband med dessa
 • Vi kommunicerar vårt partnerskap på vår hemsida och i våra sociala media kanaler
 • Ni får tillgång till oss för föredrag på eget event minst en gång om året

Varför ska man bli Forskningspartner?

 • Synliggör era värderingar och förstärker därmed ert eget varumärke
 • Ger tydligt kvitto på ert samhällsengagemang och bidrar till livsviktig sepsisforskning
 • Skapar engagemang hos kunder, leverantörer och medarbetare och ökar er attraktionskraft som arbetsgivare
 • Bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Ett hållbart partnerskap

Hållbara affärer handlar om att utifrån omvärldsfaktorer och risker skapa förutsättningar för en positiv utveckling, genom exempelvis nya idéer, lösningar och innovationer, som ger värde utifrån de tre hållbarhetsperspektiven till förmån för planeten och kommande generationer.

Om ert företag blir forskningspartner på minst 1 miljon kr/år ingår att vi hjälper er att koppla vårt samarbete till de globala hållbarhetsmålen, ett material ni sedan kan använda i er egen kommunikation och hållbarhetsrapportering. Så här går det till:

 • Primärt kartlägger vi de globala målen som är aktuella för ert företag
 • Därefter analyserar, formulerar och skräddarsyr vi ert hållbarhetskoncept kopplat till de globala målen, med utgångspunkt i vårt partnerskap
 • Arbetet resulterar i ett material som ni sedan kan använda fritt i er egen kommunikation och hållbarhetsrapportering, på er hemsida, i sociala medier och andra kanaler

Denna tjänst kan vi även bidra med vid lägre donationer, då till en extra kostnad.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Ulrika Knutsson, så berättar hon mer om hur du blir Forskningspartner.