Från sepsislarm till avhandling

mari rosenqvist

Mari Rosenqvist var initiativtagare till Sepsiskedjan inkluderande sepsislarm, som 2016 infördes på alla Skånes tio akutmottagningar, och som också legat till grund för den akuta sepsiskedja som ingår i det nya ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis”, som under hösten ska börja implementeras på alla sjukhus med akutmottagning i Sverige. Den 3 september la Mari fram sin avhandling ”Sepsis – an ED perceptive, Sepsis Alert & Biomarkers”.

Det var efter en nattjour på akuten i Malmö när en svårbedömd sepsispatient inte identifierats, som Mari Rosenqvist bestämde sig för att hon ville göra något för att förbättra hur sepsispatienter hanteras på akuten. Hon gick upp till sin dåvarande chef och undrade om hon inte kunde få försöka ta fram ett snabbspår för sepsis, likt de som finns för stroke och hjärtinfarkt. Hon fick fyra veckor på sig att ta fram ett första förslag. Det gick så bra att hon fick i uppdrag att ta fram en komplett modell för ett sepsislarm i Malmö, vilken senare även infördes på alla skånska sjukhus. Tio år senare kan vi konstatera att det som kom att kallats ”Skånemodellen” hjälpt till att förflytta den akuta sepsisvården framåt på många sjukhus i Sverige, redan innan vårdförloppsarbetet kom i gång på allvar 2019.

– Vi kan aldrig luta oss tillbaka men det känns bra att vi fört kunskapen framåt. Vi är på ett helt annat ställe än för tio år sedan, säger Mari Rosenqvist.

En viktig aspekt kring arbetet med sepsislarmen menar Mari är att den allmänna kunskapsnivån och medvetenheten kring sepsis har ökat på de akutmottagningar där sepsislarmen införts. Med sepsislarmen upptäcks fler fall tidigt, och det i sin tur gör att rätt behandling kan sättas in tidigare.

– Tiden till adekvat antibiotika har kortats, och rutinen kring att ta blododling före antibiotika sätts in har förbättrats, i hela Skåne, säger Mari.

Arbetssättet hjälper vårdpersonal att snabbt identifiera om en person visar tecken på allvarlig sepsis. Då utlöses ett sepsislarm och infektionsläkare tillkallas, eller konsulteras per telefon, för att ge råd om utredning, behandling och övervakning. Vårdtiden kortades när man införde sepsislarm i Malmö, visar bland annat Maris studier.

– Efter inrättandet av Sepsiskedjan har vi uppnått en jämlik inledande sepsisvård av hög kvalitet i hela Skåne och på de (5/8) sjukhus som inte tidigare hade sepsislarm minskade behovet av intensivvård. Förutom den beskrivna patientnyttan har åtgärderna också visat sig vara kostnadsbesparande.

För den intresserade finns hela Maris avhandling tillgänglig här: Sepsis – an ED perceptive, Sepsis Alert & Biomarkers.