Kristoffer Strålin får Sepsispriset 2020

kristoffer strålin sepsispriset 2020

Sepsisfondens styrelse har beslutat att tilldela Kristoffer Strålin Sepsispriset 2020. Det var ett enkelt val. Kristoffer har varit en drivande kraft bakom det standardiserade vårdförlopp som håller på att tas fram för sepsis i svensk sjukvård.

Styrelsens motivering till valet att ge Sepsispriset 2020 till Kristoffer lyder:

Kristoffer Strålin har som ordförande för NPO Infektion inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) verksamhet haft i uppgift att leda arbetet med att ta fram ett nytt standardiserat vårdförlopp för sepsis i Sverige. Kristoffer har haft en unik förmåga att hitta och samla rätt kompetenser och att leda arbetet i arbetsgruppen med stor ödmjukhet, lyhördhet och drivkraft. När meningarna går isär, hittar Kristoffer alltid en väg framåt. Kristoffer Strålin får 2020 års Sepsispris för att han helt enkelt har varit rätt man på rätt plats i arbetet med att leda Sverige framåt till ett gemensamt standardiserat vårdförlopp för sepsis inom vården.

Priset kommer att delas ut i september i samband med World Sepsis Day.

Foto: David Gimlin