Lundaforskare prisas för ny nål vid prostatadiagnostik

lundaforskare

Av de ca 25 000 män som genomgår prostatabiopsi årligen i Sverige, drabbas ca 1000, alltså 4 %, av sepsis. Infektioner i samband med prostatacancerdiagnostik orsakas av bakterier som förs in i kroppen när nålen passerar ändtarmen.

Vi har tidigare berättat att forskare vid Lunds universitet uppfunnit en ny nål som bevisat minskar den sjukdomsorsakande bakterieöverföringen med 96%. De har nu gjort en klinisk studie som visar att nålen tar lika bra cancerprover som dagens nålar. För detta belönades de med priset bästa abstract på International Prostate Cancer Update i Vail i förra veckan. Nu pågår ett intensivt arbete med att omvandla forskningen till en produkt som kan implementeras i vården. Viktig forskning, som kommer att leda både till färre sepsis-fall och minskat mänskligt lidande.

På bilden: Magnus Wagenius, Andreas Forsvall och Adam Linder på plats på Grand Rounds in Urologys årliga prostatacancermöte i Vail, USA, 22-25 Januari 2023.