Lunds universitet storsatsar på medicinsk teknik

lunds universitet satsar

Tvärvetenskapliga synergier och kreativa miljöer inom medicinsk teknik för utvecklingen framåt. Lunds universitet för nu samman forskning, medicin och teknologi i ett flertal satsningar.

Kreativa miljöer

Medicinska fakulteten i Lund satsar långsiktigt på innovativa smågrupper och centrumbildningar för att främja tvärvetenskapliga synergier genom att olika kompetenser möts kring ett potentiellt samhällsproblem. Ett initiativ handlar om att utveckla nya biomarkörer för diagnostik och behandling av sepsis. Adam Linder, en av Sepsisfondens grundare, är kliniker och forskare inom infektionsmedicin och ledare för den nya satsningen.

– Sepsis, blodförgiftning, är en ”bortglömd folksjukdom” som redan idag drabbar fler än de tre vanligaste cancerformerna och dödligheten är i klass med hjärtinfarkt. Trots att vi vet att detta problem kommer att mångdubblas när antibiotikaresistensen slår igenom i Sverige satsas bara en bråkdel av pengar på forskning. Vi vill med hjälp av teknik förbättra och snabba upp analyserna för att kunna ge patienterna behandling så fort som möjligt.

Medicon Bridge

Centrumbildningen Medicon Bridge är en ny mötesplats kring medicinsk teknik som omfattar representanter från akademi, sjukvård och näringsliv. Tomas Jansson är avdelningschef vid medicinsk teknik/kliniska vetenskaper Lund och leder centrumbildningen med hemvist vid både Lunds universitet och Region Skåne.

– Teknik spelar en allt större roll i sjukvården, och därmed finns behov för ett ökat samarbete mellan olika discipliner. Uppdraget blir att komplettera universitetets roll att förädla kunskap till att också fånga upp idéer och behov i vården och få dessa att komma till nytta för samhället.

CEBMMS – Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry

Nyligen etablerades ett centrum för biologisk masspektrometri vid Lunds universitet. Detta center, CEBMMS, består av åtta samlade forskargrupper med över 45 forskare som nu leds av nyligen rekryterade professor Carol Nilsson från USA.

– Det är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med stora instrumentella resurser där forskarna är fysiskt samlokaliserade. Genom att utveckla infrastrukturen leder det till påverkan på olika forskningsområden som sepsis, neurovetenskap och cancer. CEBMMS
kommer dessutom ingå i en av Vetenskapsrådet finansierad nationell infrastruktur inom biologisk masspektrometri tillsammans med Göteborgs universitet och Karolinska institutet, säger Johan Malmström, universitetslektor vid infektionsmedicin.

Ny utbildning i Medicin och Teknik och ny institution i Biomedicinsk teknik

Rebecka Henrysson examinerades nyligen som den första civilingenjören från Medicin och Teknikprogrammet på Lunds tekniska högskola.

– Utbildningen är starkt tvärvetenskaplig och innehåller många moment och kurser direkt i kontakt med vården. Ingenjörerna
är attraktiva, exempelvis hade Rebecka fyra jobb att välja mellan. Att se större sammanhang är attraktivt för framtidens arbetsmarknad, säger Thomas Laurell, professor vid institutionen för Biomedicinsk teknik, en nybildad institution sedan två år tillbaka och ytterligare ett led i satsningen på medicinsk teknik i Lund.