Mångmiljondonation till banbrytande forskning i Lund

adam linder

En privat donator har donerat drygt 12 miljoner kronor till Adam Linders forskningsteam vid Lunds universitet, för att de ska kunna fortsätta sitt banbrytande forskningsprojekt ”Integration av avancerad masspektrometri och artificiell intelligens (AI) med kliniska data för identifiering, diagnostik och subfenotypning av sepsis”

Genom att använda masspektrometri kan forskarna göra en kvantitativ analys av proteinsammansättningen i ett blodprov, och att använda artificiell intelligens (AI) för att tolka de omfattande resultaten gör det möjligt att synliggöra dolda mönster, som en människa aldrig skulle kunna hitta. På sikt kan tekniken leda till bättre förståelse för sepsis mekanismer och snabbare diagnostik, men också leda till nya behandlingsmetoder som likt cancerbehandlingar har bättre precision och som arbetar mer med immunförsvarets felaktiga respons vid sepsis, snarare än med själva infektionen som lett till sepsis.

– Jag är mycket glad och tacksam över att en privat givare valt att stödja denna angelägna satsning. Insamling av kliniska data och blodprover, analyser med avancerad masspektrometri och bioinformatik samt AI är mycket kostsamt. Donationen kommer att göra det möjligt för oss att accelerera våra satsningar och ta forskningen vidare, säger Adam Linder.

Läs artikel på Lunds Universitets hemsida