Støtt Sepsisfonden

Kunnskap er nøkkelen i kampen mot sepsis, slo WHO fast i sin sepsisresolusjon i 2017. Med din støtte kan vi fortsette å spre kunnskap om sepsis i Norden, og med innsamlede midler støtter vi også nordisk sepsisforskning.

stoppa sepsis armband