Lær å kjenne sepsis

Ambulans

Når du lider av sepsis, er det en rekke symptomer du kan være obs på. Det som kan være vanskelig er at symptomene tidlig i prosessen kan være diffuse og likne andre tilstander.

Individuelt trenger disse symptomene ikke å bety en alvorlig tilstand, men en tommelfingerregel er at hvis du viser to eller flere av disse symptomene, bør du oppsøke lege. Hvis du er usikker, ring 116 117 og rådfør deg med helsetjenesten. Når du kontakter helsevesenet:

Spørsmål: kan det være sepsis?

Symptomer å passe på

  • Forvirring og sløret tale
  • Anstrengt pust
  • Rask puls (uten grunn)
  • Frysninger og feber
  • Alvorlig smerter og muskelsvakhet
  • Diare og oppkast
  • Flekker på huden
  • Lav blodtrykk
  • Lav urinproduksjon