48,9 millioner lider av sepsis hvert år globalt

Ifølge en ny oppsiktsvekkende studie utført av et internasjonalt forskerteam, som ble publisert i går i The Lancet, dør dobbelt så mange mennesker av sepsis hvert år enn tidligere antatt. Av de som dør er barn i fattige land verst rammet.

Studien, som er den mest omfattende kliniske studien som noen gang er gjort på sepsis, viser at i 2017 led så mange som 48,9 millioner mennesker av sepsis, mens 11 millioner døde på grunn av sepsis. Dette betyr at 1 av 5 dødsfall er assosiert med sepsis globalt.

Studien viser at rundt 85 % av alle sepsis-tilfeller forekommer i lav- eller mellominntektsland – spesielt i Afrika sør for Sahara, på øyer i det sørlige Stillehavet og i Sør-, Øst- og Sørøst-Asia. Sepsis er mer vanlig hos kvinner enn menn, men det er mest vanlig hos barn under 5 år – 40 % av de som lider av sepsis hvert år globalt er under 5 år.

– Denne forskningen viser at det haster å få beslutningstakere, helsesektoren, klinikker og forskere til å samarbeide for å utvikle robuste nasjonale sepsisstrategier på den måten som ble etterlyst i WHOs sepsisresolusjon 2017, sier Konrad Reinhart, styreleder i Global Sepsis Alliance.

Les hele artikkelen i The Lancet.