Om Sepsisfonden

Ca 135 000 mennesker lider av sepsis hvert år i Norden, hvor av ca. 20 % dør. Sepsis rammer flere mennesker hvert år i Norden enn de fire vanligste kreftformene, brystkreft, prostatakreft, hudkreft og tarmkreft til sammen! Dette ønsker vi å endre!

Grunnleggerne av Sepsisfonden, Ulrika Knutsson og Adam Linder.

Sepsisfondens Insamlingsstiftelse ble opprettet i Sverige i 2015 på initiativ av Ulrika Knutsson, kommunikator, Adam Linder, infeksjonslege og sepsisforsker. Mangelen på kunnskap og forståelse for sepsis blant allmennheten og også i helsevesenet og blant beslutningstakere, samt mangel på målrettede midler til sepsisforskning, var den drivende årsaken til oppstarten av Sepsisfonden. 

Sepsisfonden øsker å øke bevisstheten og spre kunnskap om sepsis til allmennheten, beslutningstakere og helsepersonell. Fondet samler også inn midler til å støtte forskningsprosjekter av høy kvalitet for å forbedre diagnose og behandling av sepsis. Fondet støtter også pasientsentrerte prosjekter som øker kvaliteten på omsorgen for pasienter som lider av sepsis i Norden.

Menneskelige og økonomiske gevinster

Sepsisfonden ønsker å opptre som en aktør i politisk lobbyvirksomhet. Ved aktivt å arbeide for å gjøre oss flinkere til å oppdage sepsis i tide i Norden, vil vår virksomhet ikke bare bidra til å redusere antall dødsfall, men også bidra til å redusere kostnader i helsevesenet. Gjennom mer pålitelig diagnostikk vil vi på sikt kunne redusere antall sepsispasienter som trenger intensivbehandling. Mange sepsisoverlevende lider av følge sykdommer som innebærer store lidelser for pasienten, men også en kostnad for samfunnet. En inngående kunnskap om de negative langsiktige effektene sepsis forårsaker, vil føre til nye behandlingsmetoder, som vil komme pasienten og samfunnet til gode. 

Et globalt problem

Sepsis er et globalt helseproblem. På verdensbasis utvikler 48,9 millioner mennesker sepsis hvert år. 11 millioner dør. Selv de som overlever risikerer livslange skader. 40% av alle mennesker som lider av sepsis hvert år globalt er barn under fem år. Sepsis er også en av de vanligste årsakene til mødre dødeligheten i verden. Som en del av et globalt sepsisnettverk ønsker sepsisfondet Norge å bidra til kunnskapsdeling og formidling av forskningsresultater, som igjen på sikt også vil kunne bidra til et redusert antall sepsis tilfeller globalt. 

Vi samarbeider blant annet med World Sepsis Day, Global Sepsis Alliance, European Sepsis Alliance og The UK Sepsis Trust.

Les mer om hvordan Sepsisfonden drives.