Om stiftelsen

Sepsisfonden er en stiftelse. Stiftelsens oppgaver er å arbeide for å bekjempe sepsis i Norden, hovedsakelig ved å støtte, organisere og koordinere forskning, i tillegg til å øke bevisstheten om sepsis blant allmennheten, i helsevesenet og blant beslutningstakere.

Stiftelsen har også som hensikt å fremme utviklingen av nye undersøkelses- og behandlingsmetoder for sepsis.

Skiftelsen støtter også andre tiltak av hensyn til ofrene, for eksempel forebygging og behandling av vedvarende funksjonshemninger etter sepsis.