Niklas Zachrisson får Sepsispriser 2017

niklas zachrisson

Sepsisfondens styrelse har beslutat att tilldela 2017 års Sepsispris till Niklas Zachrisson.

Niklas prisas för att han genom sin dokumentär Hempas kamp, har bidragit till att sprida kunskap om sepsis, men också genom att han med stort driv var med och såg till att P1 i flera olika inslag den 17 mars lyfte frågan om sepsis, och på det sättet ökade kännedomen hos allmänheten.

Sepsisfondens styrelse anser att Niklas sätt att lyfta frågan om sepsis, och okunskapen runt detta allvarliga sjukdomstillstånd, går långt utanför ett vanligt journalistiskt uppdrag. Niklas har visat stort personligt engagemang i frågan, och har med sitt engagemang hjälpt oss i kampen mot sepsis, och hans radioinslag har starkt bidragit till ökad kännedom runt sepsis i Sverige. För detta tilldelas han Sepsispriset 2017.

Priset kommer att delas ut under World Sepsis Day i september 2017.