Sepsisöverlevare har svårt att komma tillbaka till jobbet

norsk studie om sepsisöverlevare som kommer tillbaka till jobbet

En ny norsk studie visar att många som varit inlagda för sepsis, och som före sin sjukdom arbetat, kan ha svårt att komma tillbaka till sitt arbete, även så långt som två år efter insjuknandet.

Studien är en registerstudie och bygger på inlagda sepsispatienter från 2010-2021 i åldrarna 18-60 år. Av totalt 35 839 patienter som var inlagda på sjukhus på grund av sepsis, arbetade 12 260 före sin sepsis, och det är denna grupp patienter som studien studerat. Medelåldern var 43,7 år.

6 månader, 1 år respektive 2 år efter utskrivning visar studiens uppskattningar att 58,6%, 67,5% respektive 63,4% arbetade. Faktorer som karaktäriserade de som hade större chans att komma tillbaka till arbete var de som var yngre, de som hade färre organdysfunktioner och färre andra sjukdomar. Sannolikheten för en hållbar ”return to work” var lägre hos de patienter som vårdats på IVA, jämfört med de som inte vårdats på IVA.

Studien gör det tydligt att många sepsisöverlevare inte alls kommer tillbaka till sitt arbete, och även de som kommer tillbaka kan ha svårt att i ett längre perspektiv få till ett hållbart arbetsliv. Detta är en fråga för våra politiker: hur hjälper vi sepsisöverlevare att få till ett fungerande arbetsliv efter sin sjukdomstid? Och hur kan vi stödja dem som faktiskt inte alls kan återgå till sitt gamla arbete?

Läs hela artikeln om studien: Return to work after hospitalization for sepsis: a nationwide, registry-based cohort study