Om Sepsisfonden

Uppåt 50000 människor drabbas av sepsis varje år i Sverige, av dem dör ca 20%. Sepsis drabbar fler människor varje år i Sverige än de fyra vanligaste formerna av cancer, bröstcancer, prostatacancer, hudcancer och tarmcancer, tillsammans! Det här vill vi ändra på!

Sepsisfondens grundare, Ulrika Knutsson och Adam Linder.

Sepsisfonden instiftades 2015 på initiativ från Ulrika Knutsson, kommunikatör, och Adam Linder, infektionsläkare och sepsisforskare. Då kände 21% till vad sepsis var. Den låga kännedomen var en stark drivkraft till varför vi startade Sepsisfonden. Det, och bristen på medel till den viktiga sepsis-forskningen.

Sepsisfondens syften

  • Att öka kännedomen och kunskapen kring sepsis bland allmänheten, beslutsfattare och inom vården.
  • Att samla in medel till forskning som kan bidra till bättre diagnostik och behandling av sepsis, samt minska långtidseffekterna efter sepsis.

Fonden stödjer också patientnära projekt som ökar kvaliteten på vården av patienter som drabbas av sepsis i Sverige.

Mänskliga och ekonomiska vinster

Sepsisfonden vill agera som en aktör för politisk lobby-verksamhet. Genom att aktivt arbeta för att vi ska bli bättre på att fånga sepsisfall i tid i Sverige, kommer vår verksamhet inte bara bidra till att få ner antal dödsfall. Vi kommer också att bidra till minskade kostnader inom sjukvården. Genom säkrare diagnostik, i tid, kommer vi att kunna få ner antalet sepsispatienter som kräver intensivvård (IVA). En IVA-plats kostar 40-50 000 kr per dygn. Förutom det uppenbara, att vi kan rädda liv, borde den ekonomiska uppsidan vara ett tillräckligt incitament för politiker att agera kraftfullt för att utveckla sepsis-vården. Många sepsisöverlevare drabbas av följdsjukdomar som innebär ett stort lidande för patienten men även en kostnad för samhället. En fördjupad kunskap om negativa långtidseffekter som sepsis orsakar kommer att leda till nya behandlingsmetoder vilket kommer att gynna patient och samhälle.

Ett globalt problem

Sepsis är ett globalt hälsoproblem. I hela världen utvecklar 48,9 miljoner personer sepsis varje år. 11 miljoner dör. Även de som överlever riskerar att få livslånga skador. 40% av alla som drabbas av sepsis varje år globalt är barn under fem. Sepsis är också en av de vanligaste orsakerna till moderskapsdödsfall i världen. Som en del i ett globalt sepsisnätverk, vill Sepsisfonden bidra till kunskapsdelning och spridning av forskningsresultat, vilket i sin tur på sikt även ska kunna bidra till minskade antal sepsisfall globalt. 

Vi samarbetar bland annat med World Sepsis Day, Global Sepsis Alliance, European Sepsis Alliance och The UK Sepsis Trust.

Läs mer om hur Sepsisfonden drivs