Stöd Sepsisfonden

Ansök om bidrag

Sepsisfonden kommer att fördela insamlade medel till forsknings- och utvecklingsprojekt inom Sverige, där vi ser en potential för kliniskt användbara metoder.

Under hösten 2021 kommer vi att gå ut med vår första utlysning för forskningsbidrag. Under september kommer mer information kring hur du kan ansöka, ansöknings-deadline och eventuellt inriktning på bidragen.

Generellt gäller fortfarande att forsknings- och utvecklingsprojekt som på olika sätt kan leda fram till säkrare diagnostik av sepsis eller bättre behandling av drabbade, kommer att premieras i denna fördelning.

Ansökningsblankett (på svenska)

Application form (in English)

Till ansökan ska bifogas kort CV (max 1 A4-sida) och publikationslista med de senaste 5 årens vetenskapliga publikationer.

Ansökan mailas till Sepsisfondens vetenskaplige ansvarige dr Adam Linder, på adam@sepsisfonden.se.