Stöd Sepsisfonden

Ansök om bidrag

Sepsisfonden kommer att fördela insamlade medel till forsknings- och utvecklingsprojekt inom Sverige, där vi ser en potential för kliniskt användbara metoder.

OBS! Eftersom Sepsisfonden är under finansiell uppbyggnad, har vi inte fastställt datum för när första granskning kommer att ske, och därmed inte heller när första fördelningen av forskningsmedel kommer att ske. Vi ber er att hålla koll här, för vidare uppdatering kring detta. Vårt mål är att under 2022 kunna börja denna ansökningsprocess, men allt beror på när vi har tillräcklig finansiell bas för fördelning av forskningsmedel.

Vi kommer att meddela här när är aktuellt att vi tar emot ansökningar.

Forsknings- och utvecklingsprojekt som på olika sätt kan leda fram till säkrare diagnostik av sepsis eller bättre behandling av drabbade, kommer att premieras i denna fördelning.

Ansökningsblankett (på svenska)

Application form (in English)

Till ansökan ska bifogas kort CV (max 1 A4-sida) och publikationslista med de senaste 5 årens vetenskapliga publikationer.

Ansökan mailas till Sepsisfondens vetenskaplige ansvarige dr Adam Linder, på adam@sepsisfonden.se.