Om stiftelsen

Sepsisfonden är en stiftelse. Stiftelsen har till uppgift att verka för bekämpande av sepsis i Sverige, huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna forskning, samt att arbeta för att öka kännedomen kring sepsis hos allmänheten, inom vården och hos beslutsfattare.

Stiftelsen avser också att främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid sepsis.

Stiftelsen bedriver och stöder också upplysning om sepsisforskningens mål och metoder. Dessutom bedrivs upplysningsverksamhet om hur sepsis och andra allvarliga infektioner orsakas, förebyggs, deras symptom och behandling. Stiftelsen understöder även andra åtgärder i de drabbades intresse, till exempel att förebygga och behandla kvarstående funktionshinder efter sepsis.
Stiftelsens medel får inte användas för sådana sjukvårdsuppgifter som åligger stat, region och kommun.

Stadgar och årsredovisning

Här kan du ladda ner och läsa Sepsisfondens stadgar och senaste årsredovisning.

Sepsisfondens stadgar

Årsredovisning Sepsisfonden 2019

Sepsisfonden styrelse

Adam Linder, docent och överläkare, Universitetssjukhuset i Lund, grundare och ordförande
Ulrika Knutsson, grundare och kommunikations- och pressansvarig
Andreas Inghammar, docent i handelsrätt, juridiskt ansvarig
Christian Svensson, civilekonom, ekonomiansvarig
Shahrzad Kiavash, triathlet, entreprenör och föreläsare
Anders Åkesson, politiskt sakkunnig

Vetenskapligt råd

Sepsisfondens vetenskapliga råd, som granskar ansökningar och fördelar insamlade medel, utgörs av:

Adam Linder, docent och överläkare, Universitetssjukhuset i Lund, ordförande
Jan Sjölin, Professor emeritus i infektionssjukdomar, Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, överläkare vid Infektionsmedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Lisa Kurland, Professor i Akutsjukvård, Örebro Universitet
Anna Norrby-Teglund, Professor i medicinsk mikrobiell patogenes vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge.
Heiko Herwald, professor, Universitetssjukhuset i Lund
Arne Egesten, professor, Universitetssjukhuset i Lund

Kontakta Sepsisfonden

Adam Linder, ordförande och vetenskapliga rådet, adam@sepsisfonden.se eller 0709-280233
Ulrika Knutsson, kommunikation/press, ulrika@sepsisfonden.se eller 0709-494899