Otto Cars tilldelas Sepsispriset 2018

otto cars

Sepsisfonden har sedan 2016 delat ut Sepsispriset en gång om året. Sepsisfondens styrelse har beslutat att dela ut 2018 års Sepsispris till Otto Cars, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

Sepsisfondens motivering lyder:

Otto Cars har i 25 års tid arbetat aktivt för en rationell användning av antibiotika, som ett led i att motverka antibiotikaresistensen i samhället. Med sitt tidiga arbete var Otto Cars en pionjär, och har med sina insatser starkt bidragit till att vi idag i Sverige har en restriktiv inställning till användande av antibiotika, vilket ökat våra möjligheter att hålla resistenta bakterier borta från svensk sjukvård. Detta har med all sannolikhet även räddat många sepsispatienter. För sina insatser tilldelar Sepsisfonden Otto Cars 2018 års Sepsispris.

Sepsispriset

Sepsisfonden har sedan 2016 årligen delat ut Sepsispriset, på 10 000 kronor, till någon som har gjort en speciell insats för att öka kännedomen kring sepsis, eller bidragit till att sepsispatienter får bättre, snabbare och säkrare vård.