Sepsis och COVID-19 – vad kan vi lära oss av sambandet?

Riksdagen seminarium bd och sepsisfonden tillsammans med Acko Ankarberg Johansson

Den 23 september var vi på plats i Riksdagen för att med verka i ett seminarium som vi BD anordnade i samarbete med oss och Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Socialutskottet. Titel på seminariet var ”Sepsis och COVID-19 – vad kan vi lära oss av sambandet?”.

Adam Linder och Kristoffer Strålin höll först väldigt bra föredrag på ämnet sepsis och där även kopplingen till COVID-19 belystes. Sedan följde en riktigt bra och spännande paneldebatt, där Adam och Kristoffer fick sällskap av Acko Ankarberg Johansson (riksdagsledamot och ordförande i Socialutskottet), Erik Nyström (BD) och Victor Harju (ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm).

Det var en intressant och påläst diskussion som vi hoppas kan leda arbetet kring sepsis ytterligare framåt. Inte minst var det glädjande att det gavs mycket utrymme till diskussioner kring hur vi måste bli bättre på att ge sepsispatienter adekvat eftervård efter det akuta sjukdoms, något vi i Sepsisfonden kämpat för länge. Även forskningens betydelse för att minska dödligheten lyftes, och där Adam Linder bland annat tog upp att vi behöver bli bättre på att förstå immunförsvarets dysregulerade respons vid sepsis, och rikta in mer av forskningen i framtiden på att hitta behandlingsmetoder som hjälper immunförsvaret att göra rätt, istället för att bara fokusera på behandlingsmetoder som tar hand om den aktuella bakterie som orsakar själva infektionen, det vill säga olika typer av antibiotika. Se hela seminariet i nedan film.