Sepsisfonden fyller 5 år!

Idag fyller Sepsisfonden 5 år. Mycket har hänt sedan starten. Det har varit en spännande resa från en tid då sepsis i det närmaste var okänt för allmänheten, till att allt fler blir medvetna om sepsis och dess verkningar.

I mars 2015 gjorde vi en kännedomsundersökning som visade att så få som 21% av svenska folket visste då vad sepsis var. Det blev ett bevis på att något måste göras, och ett incitament för oss att starta fonden. Här fanns ett jobb att göra, för att sprida kunskap om sepsis och öka kännedomen hos allmänheten, bland våra beslutsfattare och inom vården. Den 1 september 2015 lanserade vi Sepsisfonden.

Sedan dess har vi varit ute och föreläst, producerat filmer och informationsmaterial, försökt höja kunskapen hos våra politiker i Almedalen och i Riksdagen, skapat nätverk och samarbeten med internationella organisationer för att driva sepsis-frågan globalt, skapat ett forum för drabbade och hjälpt till att få igång en patientförening i Sverige, drivit en stor nationell kampanj för att öka kännedomen hos allmänheten, digital och ute på stan och i kollektivtrafiken runt om i landet, samlat in medel till forskningen och mycket mycket mer.

Idag är det den 1 september, och nu drar ”the sepsis awareness month” igång, och den 13 september är det World Sepsis Day. I år kan alla vara med och stötta vårt World Sepsid Day-event: Sepsismarschen. Genom att stödja vår kampanj i samband med Sepsismarschen är du med och bidrar till att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete.