Sepsisfonden satsar på Norden

norden

Efter sju år av kännedomsarbete kring sepsis i Sverige tar vi steget ut i Norden. Nu lanserar vi en uppgradering av vår webbplats, där vi skapat information om sepsis på alla nordiska språk, plus engelska. Med nya sepsisfonden.com vill vi bli en motor i kunskapsspridningen kring sepsis i hela Norden.

Sepsisfondens Insamlingsstiftelse förblir en svensk stiftelse, med finansiellt säte i Sverige. Men med vår nya webbplats, och med ett nytt nordiskt nätverk av personer inom vårt område, så är målet att vi ska bli ett centrum för kunskapsspridning kring sepsis i hela Norden. På sikt kommer vi även att bredda våra forskningsutlysningar så att forskare från hela Norden ska kunna ansöka om bidrag.

– Det här är en viktig milstolpe för oss. Nu kan vi på allvar skapa förutsättningar för att öka kunskapen om sepsis, inte bara i Sverige utan i hela Norden, säger Adam Linder, ordförande i Sepsisfonden.

I samband med lanseringen av den nordiska webbplatsen har även en Facebook-sida under namnet Sepsisfonden Nordic skapats, där kommer vi enbart att kommunicera på engelska.

I Sverige kommunicerar vi fortfarande under sepsisfonden.se, i Norden blir den officiella domänen sepsisfonden.com.