Sepsisfonden tilldelas Global Sepsis Awards

global sepsis awards 2020

Redan i höstas fick vi besked om att Sepsisfonden vunnit Global Sepsis Awards 2020. Men på grund av pågående pandemi anordnades först den 11 maj en virtuell prisceremoni där Sepsisfondens grundare Ulrika Knutsson och Adam Linder var med och mottog priset.

Detta är en verklig fjäder i hatten för oss och ett viktigt internationellt erkännande för det arbete vi gör för att öka kunskapen och kännedomen kring sepsis i Sverige.

– Att sprida kunskap om sepsis är kanske viktigare än någonsin. De som blir svårast sjuka i covid drabbas av virustriggad viral sepsis, vilket gjort sepsisfrågan högaktuell. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att sepsis, och då främst bakterieorsakad, drabbar ca 40 000 människor i Sverige även ett helt vanligt år, säger Adam Linder, ordförande i Sepsisfonden.

– Med ökad kunskap hos allmänheten, och även inom vården, kan vi rädda många liv. Det känns väldigt roligt att det arbete vi lägger ner för att öka kunskapen och kännedomen om sepsis i Sverige uppmärksammas på detta sätt internationellt, säger Ulrika Knutsson, kommunikationschef för Sepsisfonden.