Sepsisfonden utlyser forskningsbidrag på en kvarts miljon kronor

företag forskning sepsis

Efter sex år av intensivt kännedomsarbete är vi stolta över att nu även för första gången kunna ge tillbaka till forskningen. Den 20 september öppnade vi för ansökningar, totalt ska 250 000 kronor fördelas på kvalitativa forskningsprojekt inom sepsisområdet.

Sepsisfondens utlysning 2021 gäller forskningsprojekt som har ett tydligt sepsis-fokus med syfte att förbättra diagnostik, behandling och eftervård. Vi ser gärna ansökningar med fokus på den prehospitala vården alternativt långtidseffekter av sepsis. Patientnära projekt som snabbt kan leda till praktisk tillämpning i hälso- och sjukvården premieras. Läs mer om utlysningen här.

När Sepsisfonden startade 2015, gjorde vi det med två huvudsyften, att öka kännedomen och kunskapen om sepsis och att samla in medel till forskningen. Under de första åren har fokus legat på att öka kännedomen hos allmänheten, 2015 visste så få som 21% av svenska folket vad sepsis var. I maj 2021 hade kännedomen ökat till 49%.

– Det är givetvis fortfarande en för låg kännedom, men det visar på en positiv trend och också på att vårt arbete har gjort nytta. Men det visar också på att detta arbetet är långt ifrån klart, att lära allmänheten vad sepsis är något vi kommer att fortsätta att arbeta med, säger Ulrika Knutsson, kommunikationschef på Sepsisfonden.

Viktig milstolpe

Men målet har redan från start varit att Sepsisfonden också på sikt ska kunna bli en viktig finansiär av forskning kring sepsis, ett forskningsområde som dessvärre under lång tid varit underfinansierat. Att fonden nu även kan börja ge tillbaka till forskningen är en viktigt milstolpe. Adam Linder, ordförande i Sepsisfonden säger:

– Även om vår första utlysning är relativt blygsam så är det ett viktigt steg för oss, och vi hoppas att detta ska synliggöra behovet som finns för mer medel till sepsisforskning. Vi vet att det finns många lovande högkvalitativa forskningsprojekt inom sepsisområdet i Sverige, men dessvärre har det inte varit ett prioriterat forskningsfält för etablerade bidragsgivare. Vi hoppas att vår utlysning kan lyfta intresset för att stödja forskningen kring sepsis.

Läs mer om hu du ansöker här.