Sepsisfonden utlyser nytt pris – Sepsispriset

michael wall sepsispriset 2016

Sepsisfondens styrelse har beslutat att från och med i år årligen delat ut Sepsispriset, på 10 000 kronor, till någon som har gjort en speciell insats för att öka kännedomen kring sepsis, eller bidragit till att sepsis-patienter får bättre, snabbare och säkrare vård. Först ut blir filmaren Michael Wall, för sin film SEPSIS 360.

Motiveringen för varför Michael Wall tilldelas 2016 år Sepsispris lyder:

Vi har med glädje sett hur Michael Walls film om sepsisdrabbade Christina Pettersson har rönt framgångar runt om i världen på olika dokumentärfilmsfestivaler. Filmen har på ett effektivt sätt berättat en viktig historia och hjälpt till att sprida kunskap om sepsis, både i Sverige och internationellt. Sepsisfondens styrelse har därför beslutat att ge Michael Wall 2016 års Sepsispris för att han med sin film Sepsis ökat kunskaperna hos allmänheten kring sjukdomen.

Michael Wall tog emot Sepsispriset 2016 under Sepsisfondens World Sepsis Day event på Stortorget i Lund.

Se filmen här