Sepsisfondens film sprida kunskap

Sepsisfondens film om vad sepsis är, fortsätter att sprida kunskap runt om i världen. Den finns på både engelska och svenska och inte minst den engelska har fått stor spridning. Över 150 000 människor har idag sett filmen på Youtube.

Senast i raden av förfrågningar kom från Patient Safety Movement i USA, en organisation som har som mål att minimera antalet dödsfall som hade kunnat förhindras med rätt kunskap, hos allmänheten och inom vården: ”Zero preventable deaths by 2020” är deras ambitiösa målsättning. De har skapat en app som ska hjälpa allmänheten att lära sig mer om sjukdomstillstånd som kan orsaka plötslig död, om de inte upptäcks och behandlas i tid. Sepsis är ett av de områden appen tar upp, och överst under förklaringen på sepsis ligger nu Sepsisfondens film ”What is sepsis”. Ladda gärna ner appen, den finns både i AppStore och Google Play, och är givetvis gratis.

Royal Liverpool University Hospital i U.K skickade också för en tid sedan följande förfrågan:
”We are creating an e-learning programme for all clinical staff to learn more about sepsis. We would like to get your permission to use your film about sepsis?”
Nu används filmen i deras e-learning program för samtlig personal.

Filmen används också på TV-monitorer på 60 amerikanska sjukhus, i en infoslinga i väntrummen. Den har används i en brasiliansk utbildning av sjukhuspersonal. Den har även varit med i ett nyhetsinslag på en TV-kanal i New York, här kan du se nyhetsinslaget där delar av filmen är med.

Det är glädjande att vår film om sepsis har fått en så stor spridning. Det visar på att kunskapsbehovet är stort inte bara i Sverige utan runt om i världen. Och att en enkel infografic kan på ett kraftfullt sätt bidra till denna viktiga kunskapsspridning kring sepsis.

Hela filmen finns på svenska eller engelska på Youtube.