Sepsisföreningen får Sepsispriset

Sepsispriset2021

2021 års Sepsispriset delas ut till Sepsisföreningen, den nystartade patientförening för sepsispatienter som startade i juni. Vår motivering till priset är:

Sepsisföreningen kommer att fylla en viktig roll i arbetet med att synliggöra sjukdomstillståndet sepsis. Hundratusentals svenskar lever idag med olika komplikationer efter sepsis och den nystartade patientföreningen sätter välbehövligt ljus på en patientgrupp som under lång tid varit i det närmaste osynlig. Vi är övertygade om att Sepsisföreningens arbete kommer att bidra till bättre eftervård av sepsispatienter och höja sepsisdrabbades livskvalitet.

På bilden syns Sepsisföreningens ordförande Kristina Björkqvist och Sepsisfondens kommunikationschef Ulrika Knutsson vid prisceremonin den 13 september i Stockholm.