Stoppa sepsis!

40000 drabbas av sepsis varje år i Sverige. Ungefär 1 av 5 avlider. Det behöver inte vara så. Hjälp oss att stoppa sepsis.

Forskningen kring sepsis behöver mer pengar. Med snabbare diagnos och bättre behandlingsmetoder kan vi rädda många tusen liv varje år!

Det finns mycket bra forskning kring sepsis i Sverige idag, men väldigt få riktade medel. Som exempel kan vi nämna att Vetenskapsrådet (VR), som är den enskilt största statliga forskningsfinansiären, gav cirka 90 miljoner kronor till sepsisforskning mellan åren 2014 och 2018. Under samma period fick cancerforskningen anslag på 2,3 miljarder kronor.

Vi vill förändra denna bild. Vi vill kunna bli en viktig finanisär för sepsisforskning i Sverige. Hjälp oss nå vårt mål!