Temadag för amputerade på grund av sepsis

EX-Center i samarbete med Centrum för Sällsynta Diagnoser(CSD) på Karolinska Universitetssjukhuset bjuder in till en temadag fredagen den 17 november för dig som har drabbats av amputationer på grund av sepsis.

EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador. De är ett expertteam under Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska Universitetssjukhuset.

Flera av deras sepsispatienter har uttryckt ett behov av att få träffa andra sepsisskadade samt att få utbildning och information gällande sepsis. Därför bjuder de nu in även andra, som inte varit patienter på EX-Center, att delta i en temadag på ämnet.

Det finns många frågor som en person som har drabbats av en allvarlig sjukdom ställer sig. Varför just jag? Vad var det egentligen som hände i kroppen? Hur går jag vidare? Hur kan jag klara vardagen? Hur kommer jag tillbaka till arbetslivet eller utbildning? Det är sådana frågor som man ska försöka ge svar på under dagen.

Program

11.00-11.15 Introduktion och presentation

11.15-11.30  Vad är EX-Center? Marie Wikström, EX-Centers koordinator

11.30-12.15 Alexandra Andersson och  Katarina Morgner berättar om sina erfarenheter av att leva med skador efter Sepsis

12.15-13.00 Lunch

13.00-13.45 Anders Håkansson, överläkare och enhetschef på infektionskliniken på Södersjukhuset i Stockholm föreläser om sepsis

13.45-14.00 Ulrika Knutsson, Sepsisfonden

14.00-14.45 Psykolog Anna-Lena Österåker föreläser om kris och trauma

14.45-15.15 Fika

15.15-15.45 Pelle Schönning, dubbelt armamputerad berättar om sina erfarenheter och hur han snabbt kom tillbaka till sin arbetsplats efter en alvarlig olycka.

15.45-16.30 Diskussion i mindre grupper

16.30-16.45 Utvärdering och avslutning

Läs mer och anmäl dig här