Till minne av Mari Rosenqvist

mari rosenqvist

Det är med stor sorg vi måste meddela att Mari Rosenqvist – en viktig drivkraft inom svensk sepsisvård – har avlidit, efter en kort tids sjukdom.

Mari var initiativtagare till Sepsiskedjan inkluderande sepsislarm, som 2016 infördes på alla Skånes tio akutmottagningar, och som också legat till grund för den akuta sepsiskedja som ingår i det nya Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis, som under hösten 2021 började implementeras på alla sjukhus med akutmottagning i Sverige.

För Mari stod alltid patienten i fokus. Det var efter en nattjour på akuten i Malmö när en svårbedömd sepsispatient inte identifierats, som Mari Rosenqvist bestämde sig för att hon ville göra något för att förbättra hur sepsispatienter hanteras på akuten. Hon gick upp till sin dåvarande chef och undrade om hon inte kunde få försöka ta fram ett snabbspår för sepsis, likt de som finns för stroke och hjärtinfarkt. Hon fick fyra veckor på sig att ta fram ett första förslag. Det gick så bra att hon fick i uppdrag att ta fram en komplett modell för ett sepsislarm i Malmö, vilken senare även infördes på alla skånska sjukhus. Tio år senare kan vi konstatera att det som kom att kallats ”Skånemodellen” hjälpt till att förflytta den akuta sepsisvården framåt på många sjukhus i Sverige, redan innan vårdförloppsarbetet kom i gång på allvar 2019.

Mari omvandlade också sin praktiska handling till klinisk forskning. Professor Olle Melander var Maris handledare i hennes forskning, han lyfter patientnyttan i Maris arbete:

”Mari var en varm person med mycket glädje och humor. Hon disputerade om ”sepsislarmet” och visade på nyttan av ett snabbt och strukturerat omhändertagande av patienter som kommer till akutmottagningen med sepsis. Hennes forskning har stor betydelse för patienterna och även för den framtida forskningen inom fältet.”

I september 2021 disputerade Mari med sin avhandling ”Sepsis – an ED perspective. Sepsis Alert and Biomarkers”. Vi bad Anna Ogionwi Jerkeman, överläkare VO Infektionssjukdomar på SUS i Malmö, som var Maris chef, att beskriva henne. Hon valde att leta upp sitt tal från disputationen, ord som så väl beskriver vem Mari var som person, och vad hennes gärning betytt för sepsis-Sverige. Här är ett utdrag ur Annas tal till Mari:

”Mari du har gjort ett oerhört arbete med din avhandling och med införandet av sepsislarmet i Region Skåne. Dina egna personliga egenskaper som framgångsfaktorer kan inte överskattas i det här arbetet. I en tid när samtalsklimatet blir allt hårdare och polariseringen ständigt verkar öka står du för något så viktigt som snällhet. Du är en oerhört snäll och omtänksam person men det är kombinationen med dina andra egenskaper som blir dynamit! Det är ditt sällan skådade driv och din arbetsmyremoral. Det är din obotliga optimism. De egenskaperna har inte minst varit viktiga för att hålla näsan över vattnet under oerhört tuffa perioder. Vi har pratat mycket under åren som gått och trots bakslag och mörker har du alltid kunnat hitta ljus.
Din förmåga att relatera till, engagera och entusiasmera precis alla i sepsisprocessen är unik. Alla från läkarsekreteraren på Akuten till Regiondirektören Alf Jönsson som du t o m är Affe med. Du har befunnit dig på ständig turné, t o m Rolling Stones ligger här i lä, mellan de skånska sjukhusen för att peppa sepsisansvariga, ge dem feedback och lyfta sepsisarbetet. Sedan har allt detta utvärderats i vetenskaplig form och publicerats i de finaste tidskrifter. Detta är klinisk forskning när den är som bäst och direkt omvandlas till stor patientnytta.
Jag sitter som företrädare för Infektionsspecialiteten i det nationella kunskapsstyrningssystemet och kan konstatera att Mari blivit ett tungt namn i sepsis-Sverige och att man inte så lite kikat på den skånska sepsis-modellen när man nu inför ett standardiserat vårdförlopp för sepsis i hela Sverige. Det finns dock ett oerhört stort problem. I andra regioner finns ingen Mari Rosenqvist. Jag är rädd att man kommer att behöva hitta ett sätt att klona dig Mari och skicka ett ex till varje region för att få detta att funka.”

Kristoffer Strålin är ordförande i NPO Infektion och har varit ordförande i den nationella arbetsgrupp som arbetat fram Personcentrerat och sammanhållet Vårdförlopp Sepsis, som nu håller på att implementeras på alla 70 akutsjukhus i Sverige. Mari har varit en viktig person i detta arbete, Kristoffer säger:

”Mari värnade om sköra patientgrupper. Hon såg tidigt att patienter med sepsis på akutmottagning ofta fick vård i ett försenat skede. För att förbättra sepsisvården tog hon initiativ till sepsiskedjan, som innebar att patienter med misstänkt sepsis fick ett skyndsamt och strukturerat omhändertagande. Hon ledde införandet av sepsiskedjan på alla sjukhus i Skåne och har lett övervakningen och utvärderingen av systemet. Dessa delar beskrev hon i sin uppmärksammade doktorsavhandling 2021. Centralt i sepsiskedjan är sepsislarmet, där patienter med svår sepsis på akutmottagningen hittas och kan ges optimal vård. Mari var pionjär med att införa sepsislarm på svenska sjukhus. Hon kommunicerade resultat och tog emot besök från olika sjukhus i landet och spred på så sätt information om värdet av sepsislarm för patientgruppen. Genom Maris arbete lokalt, regionalt och nationellt har sepsislarmet som hon skapat blivit nationell standard. I den nationella arbetsgruppen som tog fram Personcentrerat och sammanhållet Vårdförlopp Sepsis 2019-2021 var Maris erfarenheter många gånger helt avgörande för utformningen. Hennes ödmjukhet i kombination med tydlighet bidrog starkt till ett positivt och konstruktivt arbetsklimat i arbetsgruppen.”

Våra tankar går till Maris familj, och till alla vänner och kollegor som stått henne nära.